Upload ảnh SVG trong wordpress – Khắc phục lỗi khi upload

Home / Upload ảnh SVG trong wordpress – Khắc phục lỗi khi upload
WordPress hỗ trợ các định dạng ảnh mặc định như .png, .jpg, .gif… Các dạng nhạc, video, tài liệu như .mp3, .mp4, .pdf, .doc… nhưng không hỗ trợ upload ảnh SVG. Vậy làm cách nào để upload được?

Video Hướng Dẫn

1. Sử dụng code

Mở file function.php của theme lên và chèn đoạn code sau vào:

add_filter('upload_mimes','add_custom_mime_types');
function add_custom_mime_types($mimes) {
	return array_merge($mimes, array(
		'ac3' => 'audio/ac3',
		'mpa' => 'audio/MPA',
		'flv' => 'video/x-flv',
		'svg' => 'image/svg+xml',
        'svgz' => 'image/svgz+xml'
	));
}

Lưu lại và bạn có thể upload định dạng ảnh SVG

2. Nếu thêm code vẫn chưa upload được thì sao?

2.1 Sử dụng trình soạn thảo code mở file SVG lên

Upload ảnh SVG trong wordpress
Thêm đoạn mã sau vào phần đầu tiên của file và lưu lại sau đó upload sẽ thành công:

<?xml version=”1.0″?>

2.2 Sử dụng AI (Adobe Illustrator)

Mở file SVG bằng AI sau đó lưu lại chọn “Save As” có thể ghi đè hoặc đặt tên mới sau đó upload lại
Upload ảnh SVG trong wordpress

Việc upload ảnh và tài liệu lên thư viện Media của wordpress rất dễ tuy nhiên trong quá trình upload sẽ vẫn có những khó khăn. Nêu có gì cần giúp đỡ bạn hãy để lại comment bên dưới nhé. Bạn tham khảo thêm cách sửa lỗi upload max size và các bài viết về WordPress Tại Đây.

Bài viết trước
Custom get excerpt - Giới hạn số từ hiển thị cho miêu tả ngắn wordpress
Bài viết tiếp theo
Đếm số lượt đọc bài viết và in ra Font page Wordpress

    Đăng kí nhận thông tin

    Đăng ký ngay để nhận được những thông tin khi có bài viết mới!