Tắt thông báo update plugin của wordpress

Home / Tắt thông báo update plugin của wordpress
Đôi khi các thông báo update plugin hay cập nhật plugin hiện lên khiến bạn khó chịu, vậy làm sao để tắt nó đi, cách đơn giản nhất là bạn hãy cài plugin quản lý cập nhật plguin  hay thậm chí quản lý cập  nhật wordpress.

1. Quản lý update plugin bằng cách cài plugin

Cài đặt plguin quản lý update plugin, với plugin này bạn có thể quản lý update trong wordpress rất dễ, có lựa chọn quản lý update plugin tại đây bạn có thể tắt thông báo update plugin hoặc thông báo update wordpress. Trước tiên bạn hãy cài plguin Easy Updates Manager.

Cách sử dụng:

Sau khi cài đặt bạn hãy vào Dashboard » Update Options hoặc (Bảng tin » Lựa chọn cập nhật) để cấu hình:

Tắt thông báo update plugin

Lựa chọn :

 • Disable tại vùng mình khoang màu đỏ để tắt thông báo update plugin
 • Nếu bạn chọn Disable tại vùng All update thì tất cả mọi update sẽ bị tắt.
 • Nếu bạn chọn Disable tại WordPress core update thì sẽ tắt wordpress update
 • Cuối cùng bạn hãy nhớ save (cập nhật) nó lại nhé

Lựa chọn tắt thông báo update plugin cho một số plguin mà bạn muốn:

Chọn Dashboard » Update Options tiếp tục chọn plugins
Tắt thông báo update plugin
Tìm plguin mà bạn muốn tắt thông báo update plugin rồi chọn Disallow Updates, như vậy bạn đã tắt update cho plguin đó.

Tắt thông báo update plugin bằng code không cần cài thêm plugin

Bạn mở file function.php của theme lên và thêm đoạn code sau vào:

function turn_off_update_plugin( $value ) {
  unset( $value->response['ten-thu-muc-plugin/ten-plugin.php'] );
  // Tìm thư mục cài dặt plugin--> tập tin thực thi đầu tiên của plguin ví dụ ten-plguin.php
  return $value;
}
add_filter( 'site_transient_update_plugins', 'turn_off_update_plugin' );
Sau khi xong bạn lưu lại thì plugin đó sẽ ngưng update và bạn đã tắt thông báo update plugin rồi đó. Hi vọng những đóng góp của mình sẽ giúp được các bạn đang gặp những vấn đề chưa khắc phục được. Bạn nhấn vào đây để tải plugin Easy Updates Manager.
Bài viết trước
category pagination (phân trang cho chuyên mục) trong wordpress
Bài viết tiếp theo
Shortcode Wordpress - Hướng dẫn tạo shortcode

  Đăng kí nhận thông tin

  Đăng ký ngay để nhận được những thông tin khi có bài viết mới!