Sơ bộ về Spring Boot Framework và những kiến thức cơ bản nhất

Home / Sơ bộ về Spring Boot Framework và những kiến thức cơ bản nhất

Sơ bộ về spring boot framework và các lợi ích khi sử dụng:

 • Spring Boot là một Project nằm trên tầng IO Execution (Tầng thực thi) của Spring IO Framework.
 • Bạn có thể dùng spring boot để tạo ứng dụng Java Web hoặc cung cấp API cho app di động chạy bằng command line ‘java -jar’ hoặc xuất khẩu ra file war để triển khai lên Web Server như thông thường. Spring Boot cung cấp cho bạn một “CLI Tool” để chạy các kịch bản Spring (spring scripts).
 • Lợi ích: Nó rất dễ dàng để phát triển các ứng dụng dựa trên Spring với Java hoặc Groovy. Giảm thiểu thời gian phát triển và tăng năng xuất. Dễ dàng để bạn tương tác các ứng dụng Spring Boot với các hệ sinh thái của Spring như Spring JDBC, Spring ORM, Spring Data, Spring Security etc.Nó cung cấp nhiều plugin để làm việc với các cơ sở dữ liệu nhúng (embedded database) và các cơ sở dữ liệu lưu trữ trên bộ nhớ (in-memory Databases) một cách dễ dàng.

Sơ bộ về REST API:

 • REST sử dụng kiểu dữ liệu JSON để tương tác.
 • Giữa app và web chắc chắn cách binding data hay truy vấn tới server nó sẽ khác nhau, do vậy để đồng bộ dữ liệu, hệ thống của chúng ta phải có một cơ chế chung. Khi ta thay đổi data trên app hay web thì cả 2 sẽ đồng bộ dữ liệu như nhau. Như đã nói, cách binding data và truy vấn dữ liệu của app hay web sẽ khác nhau, do đó chúng ta cần 1 kĩ thuật để đồng bộ input hay output khi app hay web truyền data về server và ngược lại. Và kĩ thuật dùng ở đây đó chính là web service và cụ thể chúng ta sử dụng REST API với JSON data.

Cấu trúc của project Spring boot và cách cấu hình cơ bản:

example

Cấu hình File pom.xml:

example

Tạo 1 class java HomaAPI.java và tự viết đoạn code bên dưới vào file HomeAPI.java

example

Tạo 1 file java Application.java và tự viết đoạn code bên dưới vào file:

example

Tạo file application.properties và tự viết code bên dưới vào file

server.port = 8081

Tạo RESTfull Api, tìm hiểu @Controller, @RequestBody, @ResponseBody, @RequestMapping, HTTP method
Cấu Trúc Project :

example

Tạo 1 file có tên là NewAPI.java và tự viết đoạn code phía dưới vào:

example

 

Ý Nghĩa:

 • @Controller: định nghĩa NewAPI từ java class thành 1 API, hiểu đơn giản là biến 1 java class thông thường thành API trong restful web service.
 • @RequestMapping: nhận request thì client vào.
 • RequestMethod.POST: kiểu HTTP method, POST được dùng trong các trường hơp chúng ta thêm dữ liệu vào trong database.
 • Khi viết API, bắt buộc chúng ta phải định nghĩa HTTP method cho API đó
 • @RequestBody: nhận dữ liệu json được truyền từ client vào server
 • @ResponseBody: trả kết quả json từ server về client
 • Có 4 Http Method: Thêm( POST ), Sửa (PUT) , Xóa(DELETE), Hiển thị dữ liệu(GET).

Tạo package dto

Trong package dto tạo 1 file có tên NewsDTO.java và tự viết code phía dưới vào file.

example

Sau khi hoàn thành các bước trên, chúng ta đi vào phần test api, để kiểm tra xem API đó có work.

Phần mềm sử dụng để test api đó là PostMan.

Mình sẽ có một bài viết về cách sử dụng post man trong bài tiếp theo.

Giờ làm việc

Thứ hai - Thứ sáu 08h00 - 20h00

Thứ 7 08h00 - 20h00

Chủ nhật 08h00 - 20h00

Liên Hệ

Bài viết trước
Instagram Windows 10
Bài viết tiếp theo
Avast Premium Security - Phần mềm diệt virus

  Đăng kí nhận thông tin

  Đăng ký ngay để nhận được những thông tin khi có bài viết mới!