Callback Function là gì? Ứng dụng của Callback Function là gì?

Home / Callback Function là gì? Ứng dụng của Callback Function là gì?
Đến hẹn lại lên!!! Trong bài viết này mình sẽ giải thích về Callback Function, hướng dẫn cách tạo và sử dụng Callback Function trong JavaScript? 

callback-Function

1. Callback Function là gì?

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì Callback Function có thể được hiểu là một function A được truyền vào một function B thông qua danh sách các tham số của B. Lúc này tại hàm B sẽ gọi đến hàm A để thực hiện một chức năng nào đó mà A đang nắm giữ. Lấy ví dụ trực quan thì các gọi hàm của JQuery là một hàm Callback

$('#callback').click(function(){
  // đây là callback function
}); 

Còn trong JavaScript thuần thì nó sẽ như thế này

setTimeout(function(){
  // day la callback function
}, 200); 

2. Ứng dụng của Callback Function là gì?

Thường thì JavaScript là ngôn ngữ truyền theo kiểu đồng bộ và theo hướng sự kiện. Nên đặc biệt là khi ta muốn hứng giá trị từ kết quả mà api trả về để đưa vào một hàm sẽ rất khó khăn. Do api và hàm ở ngoài nó ở 2 timeline hoàn toàn khác nhau. Hàm thì được thực thi ngay khi tải trang xong nếu không có sự kiện kèm theo, còn kết quả thì sẽ có sau khi gọi api thành công mà api được gọi khi mới tải trang xong. Nên 2 khía cạnh này ở 2 khoảng thời gian khác nhau.

Do đó Callback  sẽ được sử dụng trong những điều kiện truyền bất động như hứng kết quả api truyền vào hàm để xử lý mình sẽ ví dụ cho các bạn ở đoạn code sau:

 

 api
  .done(function(result) {
      ketqua = result;
      console.log(ketqua);      
    }); 
  .fail(function(err) {
      console.log(err);
    });
 

Giờ làm việc

Thứ hai - Thứ sáu 08h00 - 20h00

Thứ 7 08h00 - 20h00

Chủ nhật 08h00 - 20h00

Liên Hệ

Bài viết trước
Cài theme cho notepad++ giống như Visual Studio Code
Bài viết tiếp theo
Cơ chế props trong React Js là gì ? Sử dụng props như thế nào?

  Đăng kí nhận thông tin

  Đăng ký ngay để nhận được những thông tin khi có bài viết mới!