Hướng dẫn lấy ảnh bài viết làm ảnh đại diện trong wordpress

Home / Hướng dẫn lấy ảnh bài viết làm ảnh đại diện trong wordpress
Đôi khi các bạn đăng bài trong wordpress mà quên chèn ảnh đại diện (featured image) thì trong danh sách bài viết hay trong chuyên mục bài viết sẽ thiếu đi ảnh đại diện nhìn sẽ rất xấu. Bởi vậy mình sẽ hướng dẫn lấy ảnh bài viết làm ảnh đại diện cực kì đơn giản

1. Video hướng dẫn

2. Thêm code sau vào file function.php của theme

// Get the first image in post content
function getTheFirstImage(){
  // khai báo biến tổng quan global $post, $posts
  global $post, $posts;
  $first_img= " ";
  ob_start();
  ob_end_clean();
  $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*/i', $post->post_content, $matches);
  $first_img=$matches[1][0];
  return $first_img; 
}
//End get the first image in post content

Hàm này sẽ trả về đường dẫn của ảnh, và các bạn phải dùng thẻ img để in nó ra.

3. In ảnh ra bài viết hoặc chuyên mục

Lưu ý là để in ảnh ra bài viết hoặc chuyên mục thì các bạn phải để trong vòng lặp nhé (while, for…)

Các bạn in ra trong các file template của theme như category.php, archive.php… tất cả các file này đều nằm trong theme

Cú pháp in:

<img src="<?php echo getTheFirstImage();?>"/>

Hình ảnh:

Hướng dẫn lấy ảnh bài viết làm ảnh đại diện trong wordpress

Lời kết

Nếu các bạn làm theo bài viết mà chưa được thì các bạn hãy xem video để hiểu rõ hơn về “Hướng dẫn lấy ảnh bài viết làm ảnh đại diện trong wordpress” nhé. Các bạn có thể đọc thêm về wordpress tại đây. Nếu thắc mắc gì đó thì hãy để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn quan tâm!
Bài viết trước
Xóa category hoặc chuyên mục ra khỏi đường dẫn URL Wordpress
Bài viết tiếp theo
Custom get excerpt - Giới hạn số từ hiển thị cho miêu tả ngắn wordpress

  Đăng kí nhận thông tin

  Đăng ký ngay để nhận được những thông tin khi có bài viết mới!