Hướng dẫn cài đặt IDEA IntelliJ

Home / Hướng dẫn cài đặt IDEA IntelliJ

intelij

Qua bài viết này, bạn ơi bạn đang ở trong IntelliJ IDEA.

 

intelij

Các bạn tải về Cộng đồng. Một phần của tài khoản và tài khoản của bạn. Tối đa cuối cùng là văn bản cao và tối ưu. Mà ta không có gì, chúng ta có thể quan tâm đến vấn đề này.

Sau khi tải xuống phần mềm và cài đặt, cài đặt và cài đặt phần mềm (phần tiếp theo – phần tiếp theo). Bạn có thể sử dụng Windows, trong quá trình cài đặt.

intelij

Phần cứng tạo cho máy tính để bàn, các phần mềm của bạn. Quan quan ở chỗ ở của chúng tôi là chúng tôi nhấp vào chọn vào .java và .kt ở trong tạo Tạo hiệp hội. Như thế này ta mới có thể mã Java và Kotlin trên IDE này. Bạn có thể chọn tùy chọn Tải xuống và cài đặt JRE x86 bởi JetBrains. Bạn có thể tải xuống JRE (Java Runtime Môi trường) của JetBrains – nhà phát triển ra IDE. IDE của chúng tôi và IDE IDE 1

Cài đặt IDE IDE ta ta có có dây này:

intelij

Đánh dấu vào mục Không được nhập cài đặt trong phần mềm của bạn. Xông hơi là phần mềm trong chủ đề và các plugin cho IDE. Bạn có thể sử dụng IDE của bạn:

ide-intelij

Có 2 chủ đề sáng và từ, bạn và bạn Chủ đề của chúng tôi Lựa chọn trong phần tiếp theo: Phần bổ trợ mặc định qua phần tiếp theo.

ide Intelij

Bạn có thể sử dụng 1 số plugin (bản dịch). Phần cứng và phần mềm này Ta có thể tiếp theo choẻ:

Intelij

Lựa chọn Bắt đầu sử dụng InteliJ IDEA là Thành thành.

Cài đặt IntelliJ IDEA

Các bạn tải tập tin của IntelliJ IDEA tại trang của Jetbrains. Tải về

Nhấn vào liên kết bên dưới để tải về:
Tải về ngay!
Tải về miễn phí

Bài viết trước
Tổng quan về Nodejs platform
Bài viết tiếp theo
Cloud9 : Phần mềm lập trình nền tảng đám mây

    Đăng kí nhận thông tin

    Đăng ký ngay để nhận được những thông tin khi có bài viết mới!