Đếm số lượt đọc bài viết và in ra Font page WordPress

Home / Đếm số lượt đọc bài viết và in ra Font page WordPress
Có nhiều plugin hoặc theme hỗ trợ bạn hiển thị số lần người đọc bài viết của bạn, nhưng cài nhiều plugin quá thì cũng không tốt và mất công trong khi chỉ với vài dòng code chúng ta có thể hiển thị và đếm sô lượt đọc bài viết trong wordpress

1. Video hướng dẫn

2. Hướng dẫn viết code

2.1 Thêm scripts vào function.php

Bạn mở file function.php trong theme của bạn và thêm đoạn code sau vào:

// Start count read post time
function WebExp24h_count_read_post_time($postID){
  // $postID này khi nào gọi hàm thì chúng ta sẽ truyền nó vào
  $postID;
  $count_key="read_post_count"; // Đây là tham số để chúng ta lưu số lần người đọc vào cơ sở dữ liệu
  $count= get_post_meta($postID, $count_key, true);
  //Lấy giá trị của read_post_count
  if($count == ''){ // Kiểm tra xem có giá trị gì trong $count chưa bằng lệnh rẽ nhánh
    // Nếu chưa có thì
    $count = 1; // gán count bằng 0
    // Xóa giá trị nếu có trong post meta
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    // Thêm giá trị vào post meta ban đầu là 0
    add_post_meta($postID, $count_key, $count);  
    
  }else{ // Nếu trái với điều kiện trên thì mỗi lần người đọc tải trang tăng $count lên 1 đơn vị
    $count = $count + 1;
    // Hoặc các bạn có thể khai báo $count++;
    // Sau đó cập nhật vào post meta
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);  
  }
  // Cuối cùng trả về giá trị $count
  return $count;
}
// End count read post time

2.2 Hiển thị ra ngoài Font Page

Mở file singe.php hoặc archive.php, category.php.. thêm đoạn code php sau vào, lưu ý là các bạn phải đặt trong vòng lặp nhé, đặt trong while, for… thì code mới có tác dụng.

<?php $postID=get_the_ID(); echo WebExp24h_count_read_post_time($postID);?>

Các bạn có thể thêm các thẻ html vào và style cho nó đẹp chút:
Đếm số lượt đọc bài viết

Lời kết

Nếu trong quá trình đọc bài viết hoặc xem video có chỗ nào các bạn không hiểu thì cứ để lại comment mình sẽ hướng dẫn nhé. Các bạn có thể đọc thêm các bài viết về wordpress tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Bài viết trước
Upload ảnh SVG trong wordpress - Khắc phục lỗi khi upload
Bài viết tiếp theo
Liên kết gãy - Cách tạo và tùy chỉnh trang lỗi 404

  Đăng kí nhận thông tin

  Đăng ký ngay để nhận được những thông tin khi có bài viết mới!