Custom get excerpt – Giới hạn số từ hiển thị cho miêu tả ngắn wordpress

Home / Custom get excerpt – Giới hạn số từ hiển thị cho miêu tả ngắn wordpress
Trong wordpress có hẳn một hàm get_excerpt() sẽ cho bạn lấy ra một chuỗi với số từ theo ý, nhưng hàm này nó cắt chuỗi theo kí tự nên nhiều khi từ cuối cùng sẽ thiếu đi một vài chữ cái khiến câu văn khó đọc hơn. Bởi vậy trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một hàm custom get excerpt  để lấy đoạn miêu tả ngắn trong bài viết mà không bị thiếu chữ cái.

1. Thêm code

Video Hướng Dẫn

Các bạn mở tập tin function.php trong thư mục theme các bạn đang sử dụng thêm đoạn code sau vào:

// Custom Excerpt
function get_custom_excerpt( $count ) {
  //$count sẽ là số từ muốn xuất hiện trong excerpt
  global $post;
  // Khai báo biến toàn cục để lấy link bài viết
  $permalink = get_permalink($post->ID);
  // Lấy liên kết bài viết
  $excerpt = get_the_content();
  // Lấy nội dung bài viết
  $excerpt = strip_tags($excerpt);
  // cái này xóa bỏ các thẻ html trong chuỗi
  $excerpt = substr($excerpt, 0, $count);
  //substr($excerpt, 0, $count); cắt chuỗi từ vị trí 0 đến vị trí count(sẽ do chúng ta nhập vào)
  $excerpt = substr($excerpt, 0, strripos($excerpt, " "));
  //substr($excerpt, 0, strripos($excerpt, " ")) cắt chuỗi từ vị trí 0 đến vị trí 
  //xuất hiện cuối cùng của khoảng trắng trong excerpt
  //strripos($excerpt, " ") dùng để tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của khoảng trắng trong chuỗi 
  $excerpt = '<p>'.$excerpt.'... <a href="'.$permalink.'">Đọc thêm</a></p>';
  return $excerpt;
}
// End Custom Excerpt

2. Gọi hàm get_custom_excerpt()

Tìm đến vị trí cần gọi thêm đoạn mã:

<?php echo get_custom_excerpt(158);?>

Custom get excerpt - Giới hạn số từ hiển thị cho miêu tả ngắn wordpress
Các bạn chú ý: 158 chính là số từ chúng ta muốn hiển thị. Khi gọi hàm thì các bạn nhớ đặt trong vòng lặp gọi post hoặc page của wordpress nhé. Các bạn có thể đọc thêm bài viết về wordpress  bằng cách nhấn vào đây.

Lời kết:

Khi gọi hàm các bạn nhớ đặt trong loop. Nếu bạn không làm được hãy xem lại video, hoặc để lại bình luận để được giúp đỡ nhé
Bài viết trước
Hướng dẫn lấy ảnh bài viết làm ảnh đại diện trong wordpress
Bài viết tiếp theo
Upload ảnh SVG trong wordpress - Khắc phục lỗi khi upload

  Đăng kí nhận thông tin

  Đăng ký ngay để nhận được những thông tin khi có bài viết mới!